Pages

Monday, 30 January 2012

Buku-Buku yang Unik

Peredaran Zaman terutamanya ke arah Zaman Moden memberi kesan kepada setiap benda di dunia ini termasuk buku dan bahan pembacaan yang lain.

Ini merupakan sebahagian daripada design buku dan rak buku yang unik:


Terdapat banyak lagi buku dan rak buku yang unik.Semua kreativiti ini dilakukan untuk menimbulkan minat membaca buku di kalangan remaja dan kanak-kanak.

Sunday, 29 January 2012

Ada Apa dengan Buku Teks?Pengaruh Buku bagi Pembacanya

Pada era global ini kehidupan manusia tidak mampu melepaskan diri dari buku. Bahkan, kerana pengaruh yang kuat bagi kehidupan manusia, ada sekelompok ”buku” yang disebut sebagai ”the great book”, iaitu Quran, Injil, Taurat, Zabur, Weda, dan Tripitaka. Selain itu, dikenal pula ”buku-buku pengubah dunia”, iaitu Trias Politika, Das Kapital, De Principle, dan Uncle Toms Cabin.

Secara terperinci D. Waples dkk. (1990) membahagi pengaruh buku bagi pembacanya menjadi lima kategori, iaitu :

 (1) pengaruh instrumental
 (2) pengaruh prestise
 (3) pengaruh pemantapan
 (4) pengaruh estetis dan apresiatif
 (5) pengaruh pelepasan


Buku dikatakan mempunyai pengaruh instrumental apabila membaca buku itu, pembaca memperoleh informasi atau petunjuk yang dapat membantu pemecahan masalah yang ditemui dalam kehidupannya. Buku dikatakan mempunyai pengaruh prestise apabila setelah membaca buku, pembaca mampu memantapkan pola pikir, tingkah laku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat terangkat prestise dan martabatnya. Buku dikatakan mempunyai pengaruh pemantapan (reinforcement) apabila setelah membaca buku, manusia lebih mantap dalam mengambil langkah-langkah dalam kehidupannya. Buku dikatakan dapat berpengaruh estetis dan apresiatif apabila dengan membaca buku tersebut pembaca dapat terbina daya seni (estetika) dan apresiasinya Terakhir, buku dikatakan mempunyai pengaruh pelepasan (respite) apabila dengan membaca buku, yang bersangkuan mampu melepaskan diri dari keresahan dan kegelisahan.

Pengaruh buku tersebut akan lebih terasa pada diri kanak-kanak. Para ahli pendidikan berpendapat  bahawa dengan membaca buku, kanak-kanak akan berpengaruh dari segi perkembangan minat, sikap social dan emosi. Konsekuensinya, apabila buku yang dibaca berisi hal-hal yang negatif, maka perkembangan jiwa kanak-kanak juga mengarah ke negatif. Sebaliknya, apabila yang dibaca berisi hal-hal yang positif, maka perkembangan jiwa kanak-kanak pun positif. Karena yang diharapkan oleh semua pihak (:orang tua, pemerintah, pendidik) agar kanak-kanak berkembang secara positif, persediaan buku bagi kanak-kanak (buku bacaan, buku teks, dan sebagainya) haruslah buku yang memenuhi syarat positif.

Permasalahan yang segera muncul adalah buku bagaimkanak-kanakah yang memenuhi syarat positif bagi kanak-kanak? Buku dikatakan mempunyai syarat positif apabila mengandung hal-hal berikut, iaitu:

(a) mampu memperluas wawasan kanak-kanak;
(b) mampu menambah pengetahuan baru;
(c) mampu membimbing berfikiran konstruktif;
(d) mampu mengarahkan kreativiti;
(e) mampu menumbuhkan sikap moral, sosial, dan agama yang baik; dan
(f) mampu menuntut ke arah kehidupan


Buku dikategorikan “mampu memperluaskan wawasan kanak-kanak”. Misalnya, informasi tentang cara meminum ubat, cara mandi yang betul, makanan sihat, teman yang baik, dan sebagainya.

Buku dikategorikan “mampu menambah pengetahuan baru” apabila buku tersebut berisi penjelasan tentang pengetahuan dan kelimuan sederhana yang belum diketahui kanak-kanak. Misalnya, proses terjadinya gunung meletus, proses terjadinya hujan, dan sebagainya. 

Buku dikategorikan “mampu membimbing berfikiran konstruktif” apabila buku tersebut berisi huraian atau deskripsi yang dapat merangsang kanak-kanak untuk berfikir secara rasional. Misalnya, cerita tentang kerugian malas belajar, keuntungan kanak-kanak yang berbaik hati, dan sebagainya. 

Buku dikategorikan “mampu mengarahkan kreativiti” apabila buku tersebut berisi petunjuk yang dapat diterapkan oleh kanak-kanak dalam kehidupannya. Misalnya, cara membuat burung dari kertas, cara membuat lampu minyak, cara menjernihkan air, dan sebagainya.

Buku dikategorikan “mampu menumbuhkan sikap moral, sosial, dan agama yang baik” apabila buku tersebut berisi cerita faktual atau fiksi yang melibatkan tokoh-tokoh idola yang dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan kanak-kanak. Misalnya, cerita pahlawan, tokoh agama, dermawan cilik, dan sebagainya. 

Terakhir, buku dikategorikan “mampu menuntut ke arah kehidupan yang mandiri” apabila buku tersebut berisi cerita tentang solusi atas masalah kehidupan. Misalnya, keberhasilan kanak-kanak desa yang sebatang kara . 

Syarat-syarat itulah yang secara ideal terdapat pada buku yang layak sebagai bacaan kanak-kanak.

Saturday, 28 January 2012

Teknik Belajar Berkesan
Pengenalan


Para pengkaji teknik belajar telah juga menghasilkan beberapa pendekatan pembelajaran buku yang berkesan.


Terpulang kepada kita sebagai pelajar untuk mengikuti teknik mana yang paling sesuai dan paling mudah difahami. Untuk membantu pelajar di sini terdapat beberapa teknik belajar akan diutarakan.


Teknik Belajar 5R

1.     Recopy                                   
2.     Rework all model 5 x               
3.     Recite out loud Repeatedly     
4.     Recheck                                  
5.     Reasonableness                      


Teknik Belajar Secara Pembayangan 

Kita mempunyai apa yang dinamakan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri melibatkan pemikiran bercorak 'akademik' seperti perkataan,buku, nombor, kebolehan saintifik, matematik, bahasa, analisisi dan penggunaan tangan kanan.

Otak kanan pula melibatkan aktiviti bersangkutan irama, imaginasi, warna, khayalan, ilham, corak, dimensi dan penggunaan tangan kiri.

Jika otak bahagian kanan ini belum lagi digunakan sepenuhnya untuk mengkhayalkan pelajaran, maka masanya telah tiba kita mengkikis semua khayalan dan imaginasi kosong dan segerakan gunakan setiap saaat yang ada untuk khayalan digunakan untuk membayangkan pelajaran.

Teknik pembayangan perlu penumpuan. Penumpuan yang serius amat perlu. Sebaik-baik suasana ialah yang sunyi sepi seperti semasa berehat, semasa berbaring sebelum tidur malam, semasa duduk berseorangan menenangkan fikiran, semasa menumpang bas atau teksi, semasa di stesen bas dan lain-lain.

Sebagai contoh kita ambil suasan berbaring sebelum tidur. Bilik sudah gelap> Keadaan sunyi sepi. Dalam suasana ini, tenangkan fikiran. Mula bayangkan soalan-soalan,gambar rajah, sifir, graf dan apa juga yang telah dipelajari. Bayang ia satu demi satu. Untuk menguatkan tumpuan tulis, lukis apa yang diingat di atas tilam dengan menggunakan telunjuk anda. Amalakan ini setiap malam. soal diri anda, satu ke satu soalan, mata pelajaran ke mata pelajaran sehinggalah tertidur. Ulangi bila terbangun di tengah malam. 

Amalkan ia dari sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan ke sebulan bermula ddari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 6. Bila ruangan khayalan ini dipositifkan dengan fikiran sehat, anda akan rasakan hasil usaha ini. Bagi anda yang belum mengamalkannnya, cuba mula dari sekarang.


Rahsia-rahsia di sebalik pengurusan masa pelajar cemerlang.

1.     Masa sebelum tidur -  masa berbaring sebelum tidur. Aamalkan teknik belajar secara bayangan. Menulis atau menyelesaikan masalah dengan cara menulis dengan menggunakan jari telunjuk di atas tilam.
2.     Masa terbangun di tengah malam( Belajar seperti No.1)
3.     Masa bangun tidur. Subuh/pagi.Bayangkan pelajaran semalam.
4.     Masa ke tandas waktu pagi (ingatkan perkara yang terlupa)
5.     Masa ke tandas waktu malam (sama seperti No.4)
6.     Masa bercermin (Lekatkan Nota penting Dekat cermin)
7.     Masa sarapan pagi (Baca selembar dua suratkhabar)
8.     Masa berjalan ke sekolah (Tanya diri-sifir dan formula)
9.     Masa menunggu bas (Ulangkaji kad nota atau bayangkan)
10. Masa di dalam bas atau kereta (ulangkaji harian/cepat)
11. Masa berjalan ke sekolah ( Tanya diri pasal sifir , formula dan lain-lain lagi)
12. Masa sampai awal pagi ke sekolah ( ulangkaji harian/cepat)
13. Masa menunggu cikgu yang terlewat(ulangkaji cepat)
14. Masa rehat (ke perpustakaan baca ringkas buku-buku)
15.  Masa sebelum pulang (Lwatkan pulang buat kerja rumah)
16.  Masa berjalan pulang ( tanya diri pasal sifir)
17.  Masa berada dalam bas ( baca kad nota)
18.  Masa rehat selepas makan (baca novel/majalah)
19.  Masa rehat selepas maka n malam (Baca rencana akhbar dan lain-lain)
20.  Masa menonton tv (melukis rajah-rajah, peta, tulis formula dan lain-lain)

     Setiap pelajar mempunyai teknik membaca buku dan belajar masing-masing.Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pelajar.

Friday, 27 January 2012

Buku dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, buku merupakan sebahagian daripada pendidikan. Dengan buku, pelaksanaan pendidikan dapat berjalan lebih lancar. Tenaga dapat mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Atas dasar itulah, bangsa-bangsa Eropa (yang termasuk bangsa maju) berpendapat bahwa ”education without book is unthinkable”.


Sebagai bangsa yang maju, kita patut tidak berseberangan pendapat dengan bangsa Eropa tentang buku. Buku hendaknya menjadi perhatian utama, mulai dari pengadaan (baca: penulisan), penggandaan, sampai dengan penyeberannya. Dari segi pengadaan, buku-buku yang ditulis hendaknya diarahkan pada peningkatakan wawasan dan perkembangan jiwa yang positif, tidak hanya masalah iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), tetapi juga masalah sosial dan imtak (iman dan takwa). Dengan demikian ada keseimbangan antara perkembangan pemikiran dan kejiwaaan. Inilah yang biasa disebut ”manusia utuh” itu. Dari segi penggandaan, buku-buku yang telah ditulis hendaknya diproduksi secara proporsional dan memadai. Oleh karena tu, pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk itu. Pihak swasta pun sebaiknya terlibat dalam penggandaan ini walaupun dalam bentuk transaksi bisnes. 

Dari segi penyebaran, buku yang telah digandakan hendaknya disebarkan secara merata. Jangan hanya diarahkan ke kota-kota besar saja. Daerah terpencil juga perlu mendapatkan perhatian utama. Dengan demkian, akan terjadi keseramataan perkembangan wawasan. Berkait dengan penyebaran buku ini, niat pemerintah untuk program buku murah perlu mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Buku-buku yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan mempunyai pelbagai jenis. Namun demikian, apabila dilihat dari segi isi dan fungsinya, buku pendidikan setidak-tidaknyanya dapat di bahagikan menjadi tujuh jenis, aitu sebagai berikut.

Buku acuan, iaitu buku yang berisi informasi dasar tentang bidang atau hal tertentu. Informasi dasar atau pokok ini bisa dipakai acuan oleh guru untuk memahami sebuah masalah.
Buku pegangan, iaitu buku berisi huraian terperinci dan teknik tentang bidang tertentu. Buku ini dipakai sebagai pegangan tenaga pengajar untuk menyelesaikan dan menganalisis permasalahan yang akan diajarkan kepada siswa.
Buku Mempunyai Pelbagai Corak


Buku teks atau buku pelajaran, iaitu buku yang berisi huraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang tertentu, yang disusun secara sistematik untuk tujuan orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa. Buku ini dipakai sebagai prasarana belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Buku latihan, iaitu buku yang berisi bahan-bahan latihan untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan tertentu. Buku ini dipakai oleh siswa secara periodik agar memiliki kemahiran dalam bidang tertentu.

Buku kerja atau buku kegiatan, iaitu buku yang difungsikan siswa untuk menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan guru. Tugas-tugas ini biasanya ditulis di buku kerja tersebut atau secara lepas.

Buku catatan, iaitu buku yang difungsikan untuk mencatat informasi atau hal-hal yang diperlukan dalam studinya. Dengan buku catatan ini, siswa dapat mendalami dan memahami kembali dengan cara membaca ulang pada kesempatan lain.

Buku bacaan, iaitu buku yang memuat kumpulan bacaan, informasi, atau huraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang tertentu. Buku ni dapat menunjang bidang studi tertentu dalam memberikan wawasan kepada siswa.

Pandangan ahli pendidikan terhadap buku teks iaitu kehadiran buku teks di dunia pendidikan dipengaruhi oleh ahli pendidikan dengan pelbagai versi. Ada yang bersikap negatif, ada yang bersikap positif, dan adapula yang bersikap moderat. Ketiga-tiga pandangan yang ini didasari oleh alasan yang mempunyai pandangan antara satu sama lain.

Walaupun buku mempunyai pelbagai pandangan dari pelbagai ahli pendidikan tetapi buku tetap merupakan sumber ilmu bagi pelajar sekolah dan universiti.