Pages

Tuesday, 7 February 2012

Perpustakaan Di MalaysiaDi Malaysia,terdapat beberapa jenis perpustakaan yang mempunyai pelbagai jenis buku

Berikut merupakan jenis perpustakaan di Malaysia:  A)    Institut Pengajian Tinggi Awam ( IPTA)

Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur
Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Selangor
Universiti Putra Malaysia (UPM), Selangor
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor
Universiti Utara Malaysia (UUM), Kedah
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Kuala Lumpur
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Sarawak
Universiti Malaysia Sabah (UMS), Sabah
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Perak
Universiti Teknologi MARA (Uitm), Selangor
Universiti Sultan Zainal Abidin(UniSZA)Kuala Terengganu
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Utem), Melaka (Dulu KUTKM)
Universiti Malaysia Perlis (Unimap), Perlis (Dulu KUKUM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Pahang (Dulu KUKTEM)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor (Dulu Kuittho)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Terengganu (Dulu KUSTEM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan (Dulu KUIM)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Kuala Lumpur (Dulu ATMA)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Kelantan
  

  B)    Kolej Universiti

Asia Pacific University College Of Technology & Innovation (UCTI)
Kolej Universiti Antarabangsa INTI, KL
Kolej Universiti Antarabangsa Sedaya, KL
Kolej University Binary, Selangor
Kolej Universiti HELP, KL
Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Kedah
Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor
Kolej Universiti Sunway, Selangor
Kolej Universiti Taylor, Selangor
Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech, Selangor
Kolej Universiti Teknologi Dan Pengurusan Malaysia (KUTPM), Selangor
Kolej Universiti Terengganu Advanced Technical (Tatiuc), Terengganu (Dulu TATI)

   C)    Institut Pengajian Tinggi Swasta ( IPTS)
 FTMS De Monfort University, Kuala Lumpur
Universiti Industri Selangor (UNISEL), Selangor
Universiti Kuala Lumpur (Unikl), Kuala Lumpur
Universiti Monash Malaysia, Selangor
Universiti Multimedia (MMU), Selangor
Universiti Nottingham Malaysia (Unim), Kuala Lumpur
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU), Kuala Lumpur
Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia (MUST), Selangor
Universiti Teknologi Curtin, Sarawak
Universiti Teknologi Swinburne Malaysia, Sarawak
Universiti Teknologi Petronas (UTP), Perak
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Selangor
Universiti Terbuka Malaysia (OUM), Kuala Lumpur
Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR), Selangor
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Selangor
Universiti Terbuka Wawasan, Pulau Pinang
Universiti Antarabangsa Al-Bukhari, Johor
Universiti Antarabangsa Al-Madinah (MEDIU), Selangor
Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing, Selangor
Universiti E-Asia, Kuala Lumpur
Universiti Perubatan, Sains Dan Teknologi Asia (AIMST), Kedah

   D)    Perpustakaan Awam
Perpustakaan Negeri Melaka
Perpustakaan Negeri Johor
Perpustakaan Negeri Perlis
Perpustakaan Negeri Selangor
Perpustakaan Negeri Kedah
Perpustakaan Negeri Pahang
Perpustakaan Negeri Terengganu
Perpustakaan Negeri Sabah
Perpustakaan Negeri Pulau Pinang
Perpustakaan Negeri Kelantan
Perpustakaan Memorial Kuala Lumpur
Perpustakaan Negeri Perak
Perpustakaan Negeri Negeri Sembilan
Perpustakaan Negeri Sarawak

   E)    Perpustakaan Khusus

Women's Affairs Division (HAWA),
Kementerian Pertahanan
Kementerian Belia Dan Sukan
Hospital Kuala Lumpur
Institute Of Medical Research
Public Health Institute
National Heart Institute
Forest Research Institute, Malaysia
Malaysian Judiciary Library
Judiciary And Legal Training Institute
The Attorney General Chambers
Perpustakaan Parlimen Malaysia
Pusat Islam, Jabatan Perdana Menteri
Kementerian Penerangan, Pusat Maklumat (MOI)
Radio Televisyen Malaysia
Filem Negara Malaysia
Arkib Negara
Muzium Kebangsaan Malaysia
The National Treasury
Jabatan Hasil Dalam Negeri
Institut Penilaian Negara
Kementerian Perikanan, Institut Penyelidikan Perikanan
Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Land And Cooperative Department
Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian
Kementerian Perhubungan Luar Negara
Jabatan Kerja Raya
Anti Narcotics Task Force
Jabatan Alam Sekitar
Department Of Survey Mapping Malaysia
Pejabat Statistik Malaysia
Securities Commission Information Resource Center

No comments:

Post a Comment