Pages

Monday, 23 January 2012

Jenis-jenis bukuBeberapa contoh buku:

  1. Novel
  2. Majalah
  3. Kamus
  4. Komik
  5. Ensiklopedia
  6. Kitab suci

Novel

Novel 
Novel adalah sebuah karya fiksyen prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti "sebuah kisah atau sepotong berita".
Novel lebih panjang (sekurang-kurangnya 40 000 patah perkataan) dan lebih kompleks dari cerpen, dan struktur dan penggunaan ayat sandiwara atau sajak tidak terbatas. Umumnya sesebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan seharian, atau novelis mungkin akan mereka sebuah cerita dengan menitik beratkan pada jalan penceritaan, watak perwatakan, plot dan sebagainya.

Majalah

Majalah adalah sebuah penerbitan yang mengandungi pelbagai input dan pengeluarannya berkala mengikut hari,minggu,bulan atau tahun.
Majalah biasa selalunya diterbit secara mingguan, dwimingguan atau bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik popular yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Artikel yang berbentuk akademik dan padat dengan ilmu dikenali sebagai jurnal.

Kamus

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk penerangan yang lebih lanjut kadang kala terdapat juga gambaran di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Perancis.
Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus (قاموس), dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani Ωκεανός (okeanos) yang berarti 'samudra'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, iaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini, kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata sesuatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.


Komik

Komik 
Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar atau juga dikenali sebagai suatu seni lukisan animasi yang disusun sehingga membentuk jalinan penceritaan. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, samada dimuatkan di surat khabar, majalah atau bukunya yang tersendiri.


Ensiklopedia

Ensiklopedia (/énsiklopédia/) adalah sejenis tulisan yang mengandungi penjelasan yang menyimpan maklumat secara komprehensif dan mudah difahami oleh pembaca. Setiap  cabang ilmu pengetahuan tertentu akan tersusun dalam bahagian artikel-artikelnya yang tersendiri mengikut topiknya dan setiap topik atau artikel disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya ia dicetak dalam bentuk rangkaian buku dan bergantung pada jumlah bahan yang disertakan.Kitab suci

Kitab suci adalah sebuah buku yang memuatkan ajaran-ajaran atau sebuah teks yang menjadikan inspirasi kepada sebuah umat yang beragama.Jenis Agama dan Kitabnya:

Agama Buddha
·         Tripitaka

Agama Hindu
Veda, biasa juga disebut dengan nama Catur Veda, terdiri dari:
·         Rgveda
·         Yajurveda
·         Samaveda
·         Atharvaveda

Agama Islam
·         Al-Qur'an

Agama Kong Hu Cu
·         Empat Kitab: Kitab Ajaran Besar, Kitab Tengah Sempurna, Kitab Sabda Suci, dan Kitab Meng Zi
·         Lima Sutra: Kitab Sanjak, Kitab Hikayat, Kitab Perubahan, Kitab Kesusilaan, dan Kitab Chun Qiu
·         Kitab Bakti

Agama Kristian

1. Katolik dan Ortodoks
·         Alkitab (termasuk Deuterokanonika)
2. Protestan
·         Alkitab (tanpa Deuterokanonika)

Mormon (Orang Suci Zaman Akhir)
·         Alkitab
·         Kitab Mormon
·         Doktrin dan Perjanjian
·         Mutiara yang Sangat Berharga

Saksi-Saksi Yehuwa
·         Alkitab terjemahan Dunia Baru

Agama Yahudi
·         Tanakh atau Alkitab Perjanjian Lama
·         Talmud


     Walaupun zaman semakin moden,namun pelbagai jenis buku ini tidak dapat di pisahkan dari kehidupan seharian manusia sebagai satu alat yang membangunkan manusia.
     Oleh itu,manusia perlu menghargai buku sebagai pendorong dan pembangun manusia.
     

No comments:

Post a Comment