Pages

Sunday, 22 January 2012

Penggunaan Buku Teks Dalam Pengajaran Dan PembelajaranMenurut Prof. Madya Dr Wan Hasmah Wan Mamat,Fakulti Pendidikan,Universiti Malaya,beliau telah menghuraikan tentang kegunaan dan kepentingan buku teks dalam pembeljaran di peringakat rendah,menengah dan tinggi.

APAKAH DIA BUKU TEKS?

BUKU ASAS YANG DIGUNAKAN BAGI P&P?
BUKU YANG MEMPERINCIKAN KEHENDAK SUKATAN
   PELAJARAN/KURIKULUM?
BUKU YANG MEMBANTU GURU UNTUK MENGAJAR?
BUKU YANG MEMBANTU PELAJAR UNTUK BELAJAR?
BUKU YANG MEMBEBANKAN GURU DAN PELAJAR?

KEBAIKAN BUKU TEKS

“ … MY YEARS OF EXPERIENCE IN ATTEMPTING TO ASSESS TEACHING
EFFECTIVENESS HEVE LED ME TO THINK THAT THE TEXTBOOK, MORE
THAN NAY OTHER ELEMENT OF THE COURSE, DETERMINES STUDENT
LEARNING.”(McKeachie, 1994)

PANDANGAN LAIN

WALAUPUN PELBAGAI TOHMOHAN DAN PANDANGAN YANG
MENGATAKAN BUKU TEKS TERLALU MENGANDUNGI BANYAK
INFORMASI DALAM RUANG YANG SEDIKIT, PENGGUNAAN DENGAN
CARA YANG BETUL DAPAT MEMBANTU PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DAN MENARIK MINAT PELAJAR (ENGAGE & HOLD STUDENTS
INTEREST)
APA PANDANGAN ANDA TENTANG BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL?

LIMITASI BUKU TEKS

TERLALU BANYAK MAKLUMAT
PRESENTATION KURANG MENARIK
ELEMEN SENSITIF YANG PERLU TIDAK DAPAT DITEROKAI
BAHAN TAMBAHAN YANG PERLU TIDAK DISERTAKAN
KESESUAIAN MENGIKUT TAHAP PELAJAR


 CIRI BUKU TEKS

TEKS UTAMA – MENYEDIAKAN MINDA PELAJAR KE ARAH TAJUK
BAHAGIAN SOALAN – MEMBANTU PELAJAR MEMBERI FOKUS SEMASA
   PEMBACAAN
TAJUK DAN TAJUK KECIL – MEMBANTU PELAJAR MENENTUKAN FOKUS
    UNTUK PEMBELAJARAN SETERUSNYA
GRAF, JADUAL, GAMBAR GRAFIK DAN LAIN LAIN – BERFUNGSI
   SEBAGAI INFORMASI TAMBAHAN, PRESENTASI VISUAL INI MEMBANTU
   MENARIK MINAT PELAJAR
INDEX, GLOSARI MEMBANTU PELAJAR MENCARI MAKNA YANG
    BERKAITAN TEKS

BUKU PANDUAN GURU

  • PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
  • CARA MENGGUNAKAN BUKU PANDUAN GURU
  • TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (TINGKATAN 2)
  • PANDUAN MENGENDALIKAN SETIAP BAB
  • HASIL PEMBELAJARAN
  • LANGKAH PENGAJARAN BAGI SETIAP AKTIVITI
  • PANDUAN JAWAPAN

TIPS MENGGUNAKAN BUKU TEKS

TENTUKAN NILAI YANG DIFUKOSKAN
RANCANG WAKTU YANG PERLU DIAMBIL BAGI NILAI TERSEBUT
KENAL PASTI OBJEKTIF PEMBELAJARAN MENGIKUT KESESUAIAN
   WAKTU PENGAJARAN
LIHAT KESELURUHAN BAB BAGI NILAI TERSEBUT
TENTUKAN BAHAGIAN YANG AKAN DITEROKA SEMASA P&P –
   MENGIKUT OBJEKTIF & TIDAK SEMESTINYA MENGIKUT URUTAN YANG
   TERDAPAT DALAM BUKU TEKS
TENTUKAN BAHAN TAMBAHAN YANG PERLU
PILIH PENDEKATAN YANG SESUAI
KENAL PASTI TEKNIK PENGAJARAN
JALANKAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH
RANCANG AKTIVITI SUSULAN/PEGUKUHAN JIKA PERLU – BOLEH
   MENGGUNAKAN CADANGAN AKTIVITI DALAM TEKS

No comments:

Post a Comment